Безкоштовна доставка Новою поштою. Мінімальне замовлення 175 грн.

Оферта публічного договору

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Оферта про укладення публічного договору роздрібної купівлі-продажу товарів на відстані

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана оферта (далі – «Оферта») є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Егмонт Україна», код ЄДРПОУ: 34979436, (далі - «Продавець») укласти Договір публічної оферти (далі - «Договір») на інтернет-сайті https://shop.egmont.com.ua/ (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:

«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем цей Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» - комплекс дій Покупця, що складається з: обрання Товару(ів), поміщення Товару(ів) у кошик, натискання на кнопку «Оформити замовлення», зазначення Покупцем усіх необхідних даних та натискання на кнопку «Підтвердити замовлення» на сторінці https://shop.egmont.com.ua/checkout/ Інтернет-сайту.

«Товар» - об’єкт угоди Сторін, який придбавається Покупцем у Продавця шляхом здійснення Замовлення.

«Інтернет-магазин» - розділ «Каталог Товарів» Інтернет-сайту, призначений для здійснення роздрібної купівлі-продажу Товарів на підставі ознайомлення Покупця з основними характеристиками та описом Товарів, що пропонуються для придбання.

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем цієї Оферти (акцептом) та моментом укладення цього Договору вважається момент здійснення Замовлення Покупцем та відповідно його підтвердження Продавцем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар(и), а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар(и) на умовах зазначених у цьому Договорі.

2.2. Цей Договір регулює роздрібну купівлю-продаж Товару (ів) в Інтернет-магазині, в тому числі:

• добровільний вибір Покупцем Товару(ів) в Інтернет-магазині;

• самостійне оформлення Покупцем Замовлення на Інтернет-сайті;

• обрання способу доставки та оплати вартості Товару(ів);

• здійснення оплати вартості Товару(ів) та їх доставки;

• обробку Замовлення, надіслання та передання Товару(ів) у власність Покупця.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений в Інтернет-магазині і який є у наявності, через функцію «Кошик».

3.2. За відсутності Товару Покупець має право замінити його на аналогічний Товар, відмовитися від Товару або скасувати Замовлення.

3.3. Продавець має право відмовитися від обробки Замовлення та надіслання Товару(ів) Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час здійснення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності, або з інших підстав, що об’єктивно унеможливлюють обробку Замовлення та/або надіслання Товару(ів).

4. ЦІНА ТОВАРУ, СПОСІБ, СТРОКИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ, ВАРТІСТЬ ТА СПОСІБ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані в Інтернет-магазині.

4.2. Ціни на Товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку та інших факторів, які впливають на ціноутворення. При цьому ціна Товару(ів), вартість якого(их) визначена у підтвердженому Замовленні або оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Продавець може надавати знижки (здійснювати тимчасове зменшення ціни Товару) шляхом проведення акцій або надіслання Покупцю відповідного промо-коду (купону). Продавець має право на свій розсуд визначати умови зазначених акцій та використання промо-коду (купону) Покупцем. У будь-якому випадку знижка за відповідним промо-кодом (купоном) може бути отримана Покупцем лише одного разу, при цьому дія промо-коду (купону) не поширюється на Товар, ціна якого була знижена згідно умов акції.

4.4. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість ознайомитись з одним із запропонованих Продавцем на сторінці  https://shop.egmont.com.ua/%20%20pay-and-delivery  Інтернет-сайту способів оплати та обрати спосіб оплати на сторінці  https://shop.egmont.com.ua/checkout/ при оформленні Замовлення. Обираючи відповідний спосіб оплати Товару(ів) Покупець погоджується з порядком та строком здійснення платежу, а також вартістю послуг (розміром комісії) відповідної платіжної системи або оператора. У разі вибору способу оплати при доставці (отриманні) Товару (ів) на відділенні оператора поштового зв’язку ТОВ «Нова Пошта» вартість послуг (комісії) за грошовий переказ оплачує Продавець.

4.5. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість ознайомитись з одним із запропонованих Продавцем на сторінці https://shop.egmont.com.ua/%20%20pay-and-delivery  Інтернет-сайту способів доставки Товару(ів) та обрати спосіб доставки на сторінці  https://shop.egmont.com.ua/checkout/ при оформленні Замовлення. Обираючи відповідний спосіб доставки Товару(ів) Покупець приймає на себе зобов’язання сплатити вартість доставки Товару(ів).  За умови вибору доставки Замовлення на відділення оператора поштового зв’язку ТОВ «Нова Пошта» на території України та якщо вартість підтвердженого Продавцем Замовлення становить більше 175,00 грн. з урахуванням промо-коду (купону) або акційної знижки, доставка Товару (ів) здійснюється за рахунок Продавця.

4.6. Продавець залишає за собою право скасувати Замовлення Покупця, якщо останнім не здійснено повної передоплати вартості Товару(ів), якщо здійснення передоплати встановлено відповідними умовами доставки і оплати, що розміщені на сторінці https://shop.egmont.com.ua/%20%20pay-and-delivery .

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

5.1. Продавець має право:

5.1.1. продавати Товар на акційних умовах, з якими Покупець може ознайомитись на Інтернет-сайті та/або в соціальній мережі «Інстаграм» та/або «Фейсбук».

5.2. Продавець зобов’язаний:

5.2.1. надіслати та передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та підтвердженого Замовлення Покупця;

5.2.2. не розголошувати будь-які персональні данні Покупця і не надавати доступ до таких даних третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця, або коли таке розголошення чи надання доступу зумовлено виконанням цього Договору або захистом прав, що надані цим Договором;

5.2.3. у разі неотримання Товару(ів) Покупцем нести витрати зворотної доставки Товару(ів) до Продавця.

5.3. Покупець зобов'язаний:

5.3.1. своєчасно оплатити та отримати Товар(и) відповідно до умов цього Договору;

5.3.2. нести витрати з оплати вартості послуг з надіслання Товару(ів) та послуг (комісії) за здійснення оплати у випадках встановлених Договором та визначених на сторінці  https://shop.egmont.com.ua/%20%20pay-and-delivery Інтернет-сайту;

5.4. Покупець має право:

5.4.1. вимагати виконання умов цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за:

6.2.1. змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару(ів);

6.2.2. за незначні розбіжності кольорової гами Товару(ів), що може відрізнятися від зображення Товару(ів) в Інтернет-магазині через різний тип та різне налаштування моніторів персональних комп'ютерів та інших пристроїв;

6.2.3. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при здійсненні Замовлення;

6.2.4. за затримку і перебої в обробці Замовлення, надіслання та передання Товару(ів), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;

6.2.5. за незаконні дії Покупця, здійснені під час Замовлення, в т.ч., але не виключно, дії з використанням викраденої платіжної банківської карти;

6.2.6. за незначні розбіжності в назві Товару (ів), яка відображена на Інтернет-сайті, із назвою Товару (ів), яка відображена у розрахунковому документі, що обумовлено бухгалтерським/податковим обліком Продавця.

6.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями третім особам або їх майну. Покупець несе особисту відповідальність за дотримання конфіденційності свого е-mail і пароля, що використовуються для входу до особистого кабінету Покупця. Продавець не несе відповідальності за правильність зазначених під час здійснення Замовлення даних Покупця, наслідки несвоєчасного оновлення Покупцем таких даних та наслідки доступу третіх осіб до особистого кабінету Покупця.

6.4. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору протягом строку існування відповідних обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний та непередбачений характер, та які об’єктивно унеможливлюють виконання передбачених цим Договором зобов’язань.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, які набувають чинності з моменту їх публікування на Інтернет-сайті та розповсюджуються на Замовлення, здійсненні з моменту опублікування відповідних змін на Інтернет-сайті.

7.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при здійсненні Замовлення. При цьому, при здійсненні Замовлення Покупець надає Продавцю згоду на обробку своїх персональних даних в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди для цілей виконання зобов’язань та захисту прав, які виникають з цього Договору, ведення Продавцем бухгалтерського та податкового обліку.

8. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРЕТЕНЗІЙ

8.1. Якість Товару відповідає встановленим законодавством України вимогам для відповідного типу Товарів.

8.2. Приймання відповідних пропозицій та претензій від Покупців здійснюється Продавцем шляхом надіслання Покупцем відповідного листа на електронну пошту Продавця, зазначену на Інтернет-сайті.

8.3. У разі отримання Товару (ів) неналежної якості, що встановлено Покупцем в момент огляду та перевірки Товару (ів) при передачі оператором поштового зв’язку ТОВ «Нова Пошта», Покупець має право розірвати Договір та повернути Товар (и) Продавцю через оператора поштового зв’язку ТОВ «Нова Пошта». В такому випадку витрати, пов'язані з поверненням Товару (ів), покладаються на Продавця.

8.4. Не підлягає обміну та поверненню Товар (и) належної якості, зазначений у Додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

9.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.

Якщо у вас виникли питання телефонуйте (066) 531-35-55 або пишіть info.ua@egmont.com.ua